Saimi bin Bujang, Prof Madya. Dr

Department:

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)

Email Address:
Position: Penolong Rektor Kampus Mukah
Expertise: Syariah Islam
Status: Active
No. Research Title Status Date of
Completion
1. Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Islam Di Bahagian Samarahan COM 2013-12-30
2. Menyingkap Hubungan Islam di Jawa dan Borneo (Sarawak) COM 2015-07-09
3. ICSR Practices Among Islamic Organisation and Development of ICSR Assurance Framework COM 2017-06-07
       
No. Publication Title
Publication
type
Publication
date
SCOPUS/WOS/ERA
1. Konsep Perwakilan Authoriti Menurut Islam
PROCEEDING PAPER
2011-10-26
2. Pengaplikasian Ilmu Tajwid dalam Bacaan Al-Quran
PROCEEDING PAPER
2011-10-26
3. Membongkar Rahsia Pendidikan Islam; Membongkar Rahsia Pendidikan Islam
BOOK
2012-06-26
4. Pengkelasan Aktiviti Pengimarahan Masjid Di Negeri Sarawak
PROCEEDING PAPER
2012-06-26
5. Pemasaran Tempat Menurut Islam
PROCEEDING PAPER
2013-09-18
PENDING
6. Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem Perbankan Islam Di Bahagian Samarahan
PROCEEDING PAPER
2013-09-18
PENDING
7. Kaedah Pembelajaran Hafazan Al-Quran Dalam Al-Quran
PROCEEDING PAPER
2012-06-26
8. Nilai Kormesial Halal
PROCEEDING PAPER
2012-06-26
9. Islamic Corporate Social Responsibilities Practices: An Insights from the Islamic and Non-Islamic Non-Profit Organisation
PROCEEDING PAPER
2015-09-02
PENDING
10. Kepekaan Logo Halal: Persepsi Dan Kefahaman Masyarakat Di Samarahan
PROCEEDING PAPER
2015-09-02
PENDING
11. Halal Memberi Kesan Terhadap Produk Pengiklanan Di Malaysia
PROCEEDING PAPER
2015-09-02
PENDING
12. Persepsi Dan Penghayatan Agama Dalam Kalangan Pengguna Masjid Di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2015-09-02
PENDING
13. Pengaruh Jantina dan Umur Bagi Kehadiran Ke Masjid Di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2015-09-02
PENDING
14. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII (KAIB VIII)
BOOK
2015-01-01
15. Laporan Tahunan 2015 Penyelidikan dan Jaringan Industri (PJI)
OTHER PUBLICATIONS
2016-01-01
16. Peranan Institusi Wakaf Dalam Memacu Agenda Ummah
PROCEEDING PAPER
2016-09-06
PENDING
17. Peranan Pekerjaan Dalam Mempengaruhi Kehadiran ke Masjid di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2016-09-06
PENDING
18. Kedudukan Kafir Zimmi di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2016-09-06
PENDING
19. Pengaruh Keluarga Dan Rakan Sebaya Terhadap Kehadiran Ke Masjid Di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2016-09-06
PENDING
20. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo (KAIB) Ke-9: Melestari Halal dan Memperkasa Dakwah di Borneo
PROCEEDING PAPER
2016-09-06
PENDING
21. Eksistensi Fiqh Muamalat Dalam Fiqh Semasa
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
22. Akhbar Fajar Sarawak dan Peranannya Dalam Pengislahan Masyarakat Melayu Islam di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
23. Peranan Umur dalam Pembangunan Masjid di Sarawak
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
24. Bitcoin Menurut Perundangan Islam: Satu Sorotan Ringkas
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
25. Wakaf Tunai: Mekanisme Penjanaan Pendapatan UiTM Sarawak
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
26. Ciri Perlombongan Dan Transaksi Mata Wang Kripto
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
27. Tinjauan Literatur Pengguna Muslim dalam Perniagaan: Aplikasi Model Perilaku Pengguna di Masjid
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
28. Remaja dalam Pengimarahan Masjid di Daerah Samarahan
PROCEEDING PAPER
2018-09-25
PENDING
29. Pengaruh Status Perkahwinan Terhadap Masjid
PROCEEDING PAPER
2018-09-25
PENDING
30. Transformasi Ummah Melalui Ekonomi Digital
PROCEEDING PAPER
2018-09-25
PENDING
31. Program Pengimarahan Masjid: Melihat dari Dalam
PROCEEDING PAPER
2018-10-23
PENDING
32. Konsep Ekonomi dalam Furu' al-Masa'il Karya Syeikh Daud al-Fatani
PROCEEDING PAPER
2018-10-23
PENDING
33. West Borneo Ulama Heritage and Its Importance to Modern Dakwah: A Study on the Manuscripts of Hikayat Raja-raja Melayu and Kitab Berladang
PROCEEDING PAPER
2018-10-23
PENDING
34. Tamadun Islam di Kepulauan Borneo: Impak Terhadap Pembangunan Ummah Wasatiyyah
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
35. Islam Di Borneo: Perspektif Ekonomi, Halal dan Pendidikan
BOOK
2017-01-01
36. Kelakuan Pengguna Muslim
BOOK
2019-01-01
37. Travelog Kembara Wali Songo: Dari Borneo Ke Tanah Jawa
BOOK
2019-01-01
38. Sejarah dan Perkembangan Wali Songo
BOOK
2019-01-01
39. Kepentingan Sokongan Sosial dalam Pengukuhan dan Pemantapan Akidah Golongan Muallaf
CHAPTER(s) IN BOOK
2019-01-01
40. Melakar Kecemerlangan Institusi Masjid
BOOK
2019-01-01
41. Islam di Nusantara: Pemerintahan, Ekonomi dan Pendidikan
BOOK
2020-01-01
42. Zakat & Kemiskinan: Teori, Hukum & Praktis
BOOK
2018-03-01
43. History and development of Wali Songo
RESEARCH BOOK
2020-01-01
44. Muslim Religiosity and Its Impact on Purchase Intention
JOURNAL ARTICLE
2021-03-19
45. Is There A Need for An Improved Religiosity Measurement Tailored to Consumer Research?
JOURNAL ARTICLE
2021-03-20
YES
46. Kadar Keperluan Asas Daruriyyat Berdasarkan Nilai Emas dalam Agihan Zakat Terhadap Asnaf Fakir dan Miskin
CHAPTER(s) IN BOOK
2017-07-03
Total SCOPUS/WOS/ERA
1
 
No. Innovation Title
Innovation
Category
1. SoHa-kit
Innovation
2. E-Khutbah
Innovation

 

 


 

    - Powered By PHP-