Project Title E-Khutbah
Project Category Innovation
Abstract Khutbah Jumaat merupaksan salah satu daripada syarat sah solat Jumaat dan setiap lelaki Islam yang telah baligh wajib mendengar khutbah ketika menunaikan solat Jumaat. Kebanyakan Jabatan kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia telahpun mempunyai laman sesawang masing-masing. Setiap laman sesawang tersebut turut menyediakan aplikasi muat turun khutbah. Namun, proses mendapatkan khutbah di laman sesawang tersebut memerlukan bantuan dan kelajuan internet serta memerlukan kertas dan pencetak bagi memudahkan khatib. Bagi individu yang dikehendaki berkhutbah dengan segera atau secara mengejut di mana-mana masjid di luar bandar pula, ia memerlukan proses muat turun, kelajuan internet dan mesin pencetak. Oleh itu, kewujudan aplikasi e-Khutbah mengatasi kesemua masalah tersebut dan berusaha untuk memanfaatkan teknologi bagi memudahkan urusan ibadah kepada Allah SWT. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan khatib atau golongan agamawan untuk menyampaikan khutbah di mana-mana masjid di kawasan yang tiada liputan internet sama ada dalam keadaan mengejut atau segera. Selain itu, ia bertujuan untuk memudahkan golongan agamawan atau khatib kerana tidak perlu membawa kertas atau teks khutbah dan hanya perlu membawa telefon pintar sahaja. Aplikasi e-Khutbah juga bertujuan untuk membantu pihak masjid atau khatib menjimatkan wang dengan hanya memuat turun aplikasi e-khutbah tanpa perlu pergi atau berurusan di mana- mana Jabatan Agama Islam Negeri untuk mengambil teks khutbah. Dalam konteks Universiti Teknologi MARA pula, aplikasi e-Khutbah bertujuan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Pengurusan Institusi Masjid (Kod Kursus HKR113).
Validation Status Validated
Validation Date 2020-02-29

 

Staff Status
Saimi bin Bujang, Prof Madya. Dr Leader
Hadenan Bin Towpek, Prof. Madya Dr. Member
Ketty anak Chachil Member
Satria Arjuna Julaihi Member
Zubaidah Bohari Member

 

Event Name Event Date Event Level Achievement Event Venue
Innovation, Invention and Design Pre-selection Competition 2019-07-26 Campus Participation Universiti Teknologi MARA, Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan 2