View Individual Publication Record

Publication Title Tinjauan Mamalia Kecil Di Tasik Meranti, Wang Kelian, Taman Negeri Perlis  
Author MOHAMMAD ZULFIKAR BIN KAMIL
Publication type CHAPTER(s) IN BOOK  
Name of book / journal Kepelbagaian Biologi dan Pengurusan Taman Negeri Perlis: Persekitaran Fizikal dan Biologi Wang Kelian 
Conference Name
ISBN / ISSN 978-9834065300 
Publication date 2000-January-01 
Organiser / Publisher