View Individual Publication Record

Publication Title Kefahaman dan Kesedaran Tuntutan keatas Zakat Emas di Kalangan Wanita: Analisis dalam Komuniti Wanita di Dungun, Terengganu  
Author MOHD KHAIRI BIN ISMAIL
SYAIMAK BINTI ISMAIL @ MAT YUSOFF
AEMY BIN AZIZ
MUHAMMAD ANAS BIN IBRAHIM
MUHAMMAD SAIFUL ISLAM BIN ISMAIL
Publication type JOURNAL ARTICLE  
Name of book / journal
Conference Name
ISBN / ISSN 2600-9153 
Publication date 2021-December-01 
Organiser / Publisher