View Individual Publication Record

Publication Title Bab 13: Pandemik COVID-19 dan Pembudayaan Norma Baharu Dalam Kalangan Komuniti Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA)  
Author YARINA BINTI AHMAD
KHAULAH BINTI ABU BAKAR
SITI NUR FATHANAH BINTI ABD HAMID
NOR SUZIWANA BINTI TAHIR
AFIDA BINTI ARAPA
Publication type CHAPTER(s) IN RESEARCH BOOK  
Name of book / journal Mendepani Pandemik COVID-19: Bukti Empirikal Daripada Hasil Penyelidikan 
Conference Name
ISBN / ISSN 978-967-363-745-4 
Publication date 2021-November-12 
Organiser / Publisher