View Individual Publication Record

Publication Title PERSEPSI PELAJAR MUSLIM UiTM CAWANGAN SARAWAK TERHADAP UNDANG-UNDANG HALAL DAN KEPENTINGAN LOGO HALAL DALAM PEMILIHAN PRODUK MAKANAN  
Author MUHAMMAD FIKRI BIN OTHMAN
IKHWAN NAGUIB BIN JUSOH
W FATIMAH HANUN BINTI WAN MOHAMAD SAFERDIN
IZYAN FARHANA BINTI ZULKARNAIN
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES 2021 
ISBN / ISSN 0000 
Publication date 2021-June-08 
Organiser / Publisher UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA