View Individual Publication Record

Publication Title Mendekati dan Menghayati Seni dari Perspektif Islam: Kefahaman dari Buku Seni Islam dan Atlas Budaya Islam  
Author WAN JULIANA EMEIH BINTI WAHED
MURSYIDAH BINTI ZAINAL ABIDIN
WAN SAMIATI ANDRIANA BT W. MOHAMAD DAUD
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name Konferensi Antarabangsa Islam Borneo IV 
ISBN / ISSN 978-967-10055-2-1 
Publication date 2011-October-26 
Organiser / Publisher Pusat Penyelidikan & Pengembangan Islam Borneo, UiTM Sarawak dan Universitas Mulawarman