View Individual Publication Record

Publication Title PERTANIAN AMATUR DIKALANGAN PROFESSIONAL KETIKA PKPB BOLEH MENGURANGKAN KADAR STRESS DIRUMAH  
Author NARITA BINTI NOH
SITI NUR AISHAH BINTI MOHD NOOR
Publication type OTHER PUBLICATIONS  
Name of book / journal
Conference Name
ISBN / ISSN 2682-7832 
Publication date 2021-October-21 
Organiser / Publisher