View Individual Publication Record

Publication Title KEFAHAMAN DAN KESEDARAN TUNTUTAN KEATAS ZAKAT EMAS DI KALANGAN WANITA: ANALISIS DALAM KOMUNITI WANITA DI DUNGUN, TERENGGANU  
Author SYAIMAK BINTI ISMAIL @ MAT YUSOFF
MUHAMMAD ANAS BIN IBRAHIM
AEMY BIN AZIZ
MUHAMMAD SAIFUL ISLAM BIN ISMAIL
Publication type CHAPTER(s) IN BOOK  
Name of book / journal AKIDAH DAN ISU-ISU KONTEMPORARI 
Conference Name
ISBN / ISSN E-ISBN: 978967284614-7 
Publication date 2021-October-15 
Organiser / Publisher