View Individual Publication Record

Publication Title Pembinaan dan Penilaian Satu Perisian Prototaip Dalam Tajuk Pembezaan  
Author TANG HOWE ENG
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name Seminar Penyelidikan Fakulti Pendidikan 2002 
ISBN / ISSN  
Publication date 1970-January-01 
Organiser / Publisher Universiti Teknologi Malaysia