View Individual Publication Record

Publication Title Modul Pelaksanaan Celik Fikir-Aktiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK), Kiash-kisah Pendek Dan Kajian Kes  
Author HARTINI BINTI YUSOF
NUR RAIHANA BINTI MOHD SALLEM
SHAMSOL BIN SHAFIE
MOHD RAMLAN BIN MOHD ARSHAD
MUHAMMAD HAKIMI TEW BIN ABDULLAH
SITI MUSLIHA BINTI NOR-AL-DIN
IRWAN BIN ISMAIL
MARINA BINTI ZULKIFLI
MOHD ASRUL BIN HASSIN
NAFISAH BINTI ISMAIL
SHARIN BIN SULAIMAN
SAMSUDIN BIN WAHAB
MOHAMMAD KHAIRUL ANWAR BIN HUSSAIN
NORHASHEILA BINTI MUHARAM
JASMINE BINTI DAVID
MOHD SAZILI BIN SHAHIBI
ZULFADLI BIN MAHFODZ
ROHAZLYN BINTI ROSLY
MOHD AZUAN BIN TUKIAR
AMIRAH KHAIRUNNISA BINTI MOHAMAD
NASRULLAH BIN ZAINAL ABIDIN
JUWAHIR BIN ALI
MOHD YUSRI BIN HAMID
MOHD AMRAN BIN MAHAT
QAMARUL ANUAR BIN MOHAMAD
AHMAD FARIS BIN SEMAN @ KAMARULZAMAN
SITI NOORDINAH BINTI ABD LATIF
AMER SHAKIR BIN ZAINOL
SITI RAPIDAH BINTI OMAR ALI
KAMARUL ARIFFIN BIN ABDUL BASIT
ROZITA BINTI ABDUL LATIF
Publication type BOOK  
Name of book / journal
Conference Name
ISBN / ISSN  
Publication date 2019-January-01 
Organiser / Publisher