View Individual Publication Record

Publication Title Penghasilan Motif Bunga Kesidang Dalam Rekaan Batik Menurut Pemikiran Islam dan Kreatif  
Author MOHD ZAKI BIN MOHD FADIL
NURKHAZILAH BINTI IDRIS
Publication type JOURNAL ARTICLE  
Name of book / journal
Conference Name
ISBN / ISSN 2735-1017 
Publication date 2020-November-06 
Organiser / Publisher