View Individual Publication Record

Publication Title Pemansuhan Jenayah Cubaan Bunuh Diri Di Bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan: Bersediakah Malaysia?  
Author HAZLINA BINTI MOHD PADIL
SHARIFAH SHATRAH BINTI SYED HAMID
NORASHIKIN BINTI SHARIFFUDDIN
NAMIRAH BINTI MOHD AKAHSAH
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name International Seminar on Syariah and Law 2020 (INSLA 2020) E-Proceedings 
ISBN / ISSN 2735-1742 
Publication date 2020-October-27 
Organiser / Publisher Fakulti Syariah & Undang-undang USIM