View Individual Publication Record

Publication Title e-Masjid: Teknologi Maklumat Dalam Pegurusan, Pentadbiran dan Pengimarahan Masjid di Sarawak  
Author ABDUL RAZAK BIN ABDUL KADIR
MOHD ZAFIAN BIN MOHD ZAWAWI
SOPHIAN BIN RAMBLI
Publication type CHAPTER(s) IN BOOK  
Name of book / journal Islam di Borneo: Sejarah, Perkembangan dan Isu-isu Kontemporari 
Conference Name
ISBN / ISSN 978-967-305-294-3 
Publication date 2009-August-24 
Organiser / Publisher