View Individual Publication Record

Publication Title Self Review Portfolio 2015 Universiti Teknologi MARA Sarawak  
Author RASIDAH BT MAHDI
MOHAMMAD ISA BIN MOHAMADIN
MURSYIDAH BINTI ZAINAL ABIDIN
SITI AKHTAR BT MAHAYUDDIN
ABDUL RAHMAN BIN SAILI
NORAZLIN BT ABDULLAH
AZLIN BINTI ABDILLAH
RASHINAH BINTI HOSSEN
AZURA BINTI AHMAD
DAYANG NAZARI BINTI AWANG DRAHMAN
NOOR SHIMA BINTI ANTONY
MOHD NOOR ASRAFF BIN HAMDI
DAYANGKU RUHAYAH BT AWANG BOLHAN
AZILAWATI BINTI BANCHIT @ BANCHEK
HAIKAL HAMMAAD ZIN
AHMAD LOTFI BIN ARRIFIN
NORHAYATI BINTI ISMAIL
MUHAMAD SYUKRIE BIN ABU TALIP
NUR AFEQAH ABDULLAH
MOHAMAD HASIMI BIN ABDULLAH
SHARIFAH ANOM BINTI OMAR
MOHD FARID ASSAMANI BIN MOHAMED ZAINON
ANNIZA BINTI HAMDAN
ROSITA BT HAJI SUHAIMI
AFFIDAH BINTI MORNI
ROSLING BINTI JEMIRON
GLUMA ANAK SABAN
SERAH BINTI HJ JAYA
NORZAIHAN BT HASHIM
ZALILA @ AZALILAH BT KASSIM
JUFERI BIN IDRIS
SANDRA SIM PHEK LIN
CH'NG LOOI CHIN
NOR HAYATI BT ABDULLAH
ATIKAWATI BINTI AHMAD RAZALI
MOHAMAD FARIZAN BIN JAMIL
JAMIL BIN HAMALI
Publication type OTHER PUBLICATIONS  
Name of book / journal
Conference Name
ISBN / ISSN 978-967-0828-09 
Publication date 2016-February-17 
Organiser / Publisher