View Individual Publication Record

Publication Title Analisa Keberkesanan, Implementasi dan Keselarian Konsep Islam Dalam Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) secara Talian terhadap Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik, UiTM Negeri Sarawak bagi Subjek Introduction To Microelectronics (ELE245)  
Author NUR ATIQAH BINTI ABDUL RAHMAN
ZAHARI BIN ABU BAKAR
FATIMATUL ANIS BINTI BAKRI
MUHD FIRDAUS BIN MUHD YUSOFF
HADI BIN JUMAAT
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name Konferensi Antarabangsa Islam Borneo Ke-9 
ISBN / ISSN 978-602-9092-89-9 
Publication date 2016-September-06 
Organiser / Publisher UiTM Sarawak, UiTM Sabah, UNISSA, ULM