View Individual Publication Record

Publication Title Aplikasi Analisis Data Peperiksaan-Laporan Akhir(ADeL), UiTM Sarawak  
Author LENNY YUSRINA BINTI BUJANG KHEDIF
ADIB BIN SARKAWI
ADELINE ANAK ENGKAMAT
MOHAMMAD ZAMRI BIN ABD RAHIM
SITI NURSARJANA BINTI MALIM
LIEW LEE HUNG
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name UiTM Sarawak Conference 2008 
ISBN / ISSN  
Publication date 2008-December-02 
Organiser / Publisher UiTM Sarawak