Aemy Bin Aziz

Department:

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)

Email Address:
Position: Pensyarah
Expertise: -
Status: Active
       
No. Publication Title
Publication
type
Publication
date
SCOPUS/WOS/ERA
1. Perlaksanaan Projek Lebuhraya Pan Borneo: Analisis Potensi Pertumbuhan Sosio-Ekonomi Masyarakat Setempat Negeri Sarawak menurut Siyasah Syariyyah
PROCEEDING PAPER
2017-09-25
PENDING
2. Kontrak Bay Al-Tawarruq: Keperluan dan Aplikasi dalam Pembiayaan Kewangan Islam
PROCEEDING PAPER
2017-10-30
PENDING
3. Agihan Zakat dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Kredit daripada Dana Zakat
PROCEEDING PAPER
2017-10-30
PENDING
4. Pengurusan Zakat Wang Simpanan dalam Perbankan Islam: Satu Tinjauan Ringkas
PROCEEDING PAPER
2017-12-13
PENDING
5. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Kepada Usahawan Asnaf Dari Perspektif Pembentukan dan Perlaksanaan Zakat
PROCEEDING PAPER
2017-12-13
PENDING
6. Hifz Al-Mal Dalam Aplikasi Kewangan Semasa : Analisis Terhadap Transaksi Cryptocurrency
PROCEEDING PAPER
2018-06-27
PENDING
7. Kaedah Fiqh Dalam Keusahawanan Sosial Islam : Satu Pengenalan
PROCEEDING PAPER
2018-06-27
PENDING
8. Faktor Mempengaruhi Kekurangan Pengambilan Takaful Keluarga dan Insurans Hayat bagi Kumpulan B40
PROCEEDING PAPER
2018-09-22
PENDING
9. Maqasid Syariah dalam Kewangan Islam: Analisis Hifz Al-Mal dalam Transaksi Perbankan Internet di Perbankan Islam Malaysia
PROCEEDING PAPER
2018-09-22
PENDING
10. Kepentingan Sokongan Sosial dalam Pengukuhan dan Pemantapan Akidah Golongan Muallaf
CHAPTER(s) IN BOOK
2019-01-01
11. Jaminan Keselamatan dan Pengurusan Penggunaan Kad Kredit-I: Satu Tinjauan Ringkas
JOURNAL ARTICLE
2019-10-30
PENDING
12. Pembangunan dan Perkembangan Ekonomi Islam Analisis Mengikut Dalil Al-Quran dan AS-Sunnah
PROCEEDING PAPER
2018-09-25
PENDING
13. Maqasid Syariah dalam kewangan Islam: Analisis hifz al mal dalam surah al-Baqarah ayat 282
PROCEEDING PAPER
2020-04-28
PENDING
14. Perlindungan Takaful Keluarga dalam Sistem Kewangan Islam: Analisis Keperluan Berdasarkan Hifz Al-Mal
PROCEEDING PAPER
2020-10-11
PENDING
15. GOLD RESELLING: LEGAL CONSEQUENCES FROM MUAMALAT PERSPECTIVE
PROCEEDING PAPER
2020-10-11
PENDING
16. Pembiayaan Mikro Kredit Daripada Dana Zakat Melalui Kontrak Qardu Hassan Terhadap Usahawan Asnaf
PROCEEDING PAPER
2020-10-11
PENDING
17. PENGURUSAN DAN AGIHAN INSTITUSI BANK MAKANAN SEMASA COVID-19 DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN RINGKAS BERDASARKAN KONSEP NAFKAH
PROCEEDING PAPER
2020-09-17
PENDING
18. Kaedah Perlaksanaan Program Dakwah Muallaf Di Malaysia: Satu Sorotan Literatur
PROCEEDING PAPER
2020-09-17
PENDING
19. The View of Zakat Practitioners on Micro Financing from Zakat Funds as Productive Zakat for Asnaf Entrepreneurs
JOURNAL ARTICLE
2021-04-29
YES
20. Kepentingan dan Saranan Menuntut Ilmu Menurut Islam Berdasarkan Dalil al-Quran dan as-Sunnah
JOURNAL ARTICLE
2021-06-01
NO
21. Gold Reselling in Online Transaction: A Study from Muamalat Perspective
JOURNAL ARTICLE
2021-05-28
22. MEKANISME AGIHAN ZAKAT MAIK KEPADA GOLONGAN ASNAF DAN MISKIN DI NEGERI KELANTAN
CHAPTER(s) IN BOOK
2021-10-15
23. KEFAHAMAN DAN KESEDARAN TUNTUTAN KEATAS ZAKAT EMAS DI KALANGAN WANITA: ANALISIS DALAM KOMUNITI WANITA DI DUNGUN, TERENGGANU
CHAPTER(s) IN BOOK
2021-10-15
24. Produk Aplikasi Pembelajaran: Internet Muamalat Easy (i-Me)
PROCEEDING PAPER
2021-10-24
25. IMPAK PERLAKSANAAN WAKAF TELAGA AIR DI MALAYSIA: SATU SOROTAN KAJIAN
PROCEEDING PAPER
2021-08-17
26. Biodiversiti dan Pemulihan Terumbu Karang di Tiga Buah Pulau Melaka
JOURNAL ARTICLE
2021-11-20
YES
27. INTERNET MUAMALAT LEARNING (I-MULa)
OTHER PUBLICATIONS
2021-11-10
28. Kefahaman dan Kesedaran Tuntutan keatas Zakat Emas di Kalangan Wanita: Analisis dalam Komuniti Wanita di Dungun, Terengganu
JOURNAL ARTICLE
2021-12-01
Total SCOPUS/WOS/ERA
2
 

 

 


 

    - Powered By PHP-