Project Title Apartment Kutai
Project Category Design
Abstract Apartment Kutai ini merupakan campuran rekaan dari rumah traditional negeri perak iaitu rumah kutai. Apartment yang bercirikan rumah kutai ini mempunyai banyak keunikan, seperti rekaan dalamannya yang ringkas dan menarik. Selain itu, dalaman setiap unit apartment serupa dengan rumah kutai. Kelebihan apartment ini adalah setiap unit mempunyai ruang yang besar, dinding yang unik, dan rekaan yang moden. Apartment ini menarik perhatian orang ramai untuk menginap dan ini tidak langsung akan memajukan ekonomi Negara Malaysia. Apartment ini berpotensi untuk dikomersialkan kerana apartment ini dapt member pulangan yang menggalakkan. Impak kepada sosiosejagat ialah masyarakat dapat menikmati sediri bentuk sebenar rumah kutai dalam reka bentuk yang moden. Dengan ini, reka bentuk rumah tradisional tidak akan lenyap ditelan zaman kerana walaupun telah digabungkan dengan konsep moden, ia tetap memiliki cirri-ciri yang unik.
Validation Status Validated
Validation Date 2020-07-15

 

Staff Status
Noorsaidi bin Mahat, Ts, PTech Leader

 

Event Name Event Date Event Level Achievement Event Venue
Young, Invention, Innovation & Design Competition 2011 2011-09-09 Campus Participation Dewan Jubli, UiTM Sarawak