Project Title G-Intelame
Project Category Design
Abstract Projek ini adalah satu inovasi dalam rekaan susun tapak bangunan (site layout) di mana rekaan (layout) ini akan menampilkan rekaan yg menyokong program Hijau sedunia (Green Building). Selain itu, rekaan ini dapat memelihara alam sekitar dengan baik berbanding tapak bina dahulu. Dengan berlandaskan konsep Fiqh awlawiyyat seperti Dr.Yusof Alqardawhi untuk memelihara alam sekitar dalam dunia pembinaan. Antara kelebihannya, menyokong program Hijau Sedunia dan dapat menjimatkan kos pembinaan hasil daripada idea-idea yang relevan. Oleh yang demikian, masyarakat mendapat kesedaran tentang alam sekitar dan pengurangan pencemaran alam sekitar.
Validation Status Validated
Validation Date 2020-07-16

 

Staff Status
Noorsaidi bin Mahat, Ts, PTech Leader

 

Event Name Event Date Event Level Achievement Event Venue
Young, Invention, Innovation & Design Competition 2012 2012-02-25 Campus Third Prize UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SARAWAK