Project Title E-MO
Project Category Innovation
Abstract Alat bantu pengajaran dan pembelajaran versi elektronik untuk kursus Business Mathematics. m-BisApp merupakan produk direkacipta khas untuk para pendidik, pelajar serta peruncit. Aplikasi ini dibangunkan oleh staf fakulti dengan kos minimum dan boleh digunakan oleh pelbagai lapisan pengguna. Aplikasi ini boleh dimuat turun atas talian dengan harga munasabah iaitu USD 1.99. Produk ini bukan sahaja dapat membantu pelajar fakulti untuk meningkatkan prestasi matematik peruncitan, ia dapat menjimatkan kos operasi dan menjana pendapatan kepada fakulti. Dengan hasil ini, ia meningkatkan kepuasan staff dan pelanggan. Tambahan pula, produk ini juga dapat memberi sumbangan kepada masyarakat khasnya para peruncit.
Validation Status Validated
Validation Date 2019-02-13

 

Staff Status
Ling Siew Ching Member
Ling Siew Eng,Prof Madya. Dr. Leader
Liew Chin Ying, Dr. Member
Nor Hazizah Binti Julaihi Member
Syah Runniza binti Ahmad Bakri Member

 

Event Name Event Date Event Level Achievement Event Venue
Konvesyen Inovatif dan Kreaktif UiTM Peringkat Zon Sarawak 2017 2017-10-10 UiTM Bronze Dewan Jubli UiTM Carawangan Sarawak Kampus Samarahan