Logo UiTM Sarawak
Electronic Answer Scheme Information System (EASIS)
 
Username :
Password :

The default password and the username = UiTM Staff Number

PERINGATAN !


Skema Jawapan Peperiksaan merupakan Dokumen Terkawal UiTM dan ianya adalah untuk kegunaan PENSYARAH SAHAJA.  

Adalah menjadi kesalahan sekiranya dokumen ini disebarkan kepada pelajar atau pihak luar melalui apa cara sekalipun.

Tindakan boleh diambil melalui AKTA RAHSIA RASMI 1972 sekiranya berlaku ketidakpatuhan arahan tersebut.